Brännared Holmen 3

Öxnevalla 51997

+46 320 833 13

kontakt@sjusjoar.se

Sju Sjöar är Green Key certifierade

Vad är Green Key för något? 
Green Key är en internationell miljömärkning för turistbranschen där anläggningar ska uppfylla internationellt fastlagda kriterier, särskilt anpassade till logiverksamheter och konferensanläggningar. Internationellt drivs Green Key av Foundation for Environmental Education och kriterier och arbetssätt regleras av Green Keys International Steering Committee.

Idag är över 3000 anläggningar i 60 länder runt om i världen miljömärkta med Green Key. Green Key International har samarbetsavtal med bland andra Radisson Hotels & Resorts, Starwood och Best Western Skandinavien.

Anläggningar som erhållit Green Key ska till exempel ha formulerat en miljöpolicy, arbeta med årliga miljömål för ständig förbättring, ha energi- och vattenbesparande lösningar och rutiner samt miljömärkta städprodukter. Vidare ställs krav på ökande andel ekologiska, rättvisemärkta och/eller lokalproducerade livsmedel årligen. Anläggningen ska också regelbundet utbilda och informera sin personal rörande miljö- och hållbarhetsfrågor och det pågående arbetet med Green Key.

Vår Miljö Policy

Kommer snart…